روز عرفه گرامی و تهنیت باد

عرفات سرزمینی است که اولین انسان (آدم ابوالبشر) در آنجا هبوط کرد و دوباره راه صعود باز گرفت.

و آدم و حوا پس از پذیرش توبه شان دوباره به شناخت یکدیگر نائل آمدند.[10]

و عرفات همان مکانی است که ابراهیم خلیل(ع) اظهار تذلل به درگاه ربوبی نمود و مشمول عنایت خاص خداوند گردید.

و جبرئیل در این موقف، مناسک حج را به ایشان آموخت.[11]

و اینجاست که رسول اعظم(ص) عرض عبودیت به ساحت قدس ربوبی نموده است.[12]

و هم خدایا! اینجاست که حسین عزیزت در میان آفتاب سوزان با سر برهنه به همراه یارانش ایستاده و دست مقدسش را چون مسکینی به سوی تو دراز کرده و با قلبی پرسوز و گداز و موّاج از محبت تو با تو سخن می گوید... «اَلْحَمْدُلِلهِ الَذِی لَیسَ لِقَضائِهِ دافِعٌ وَ لا لِعَطائِهِ مانِعٌ و ...»[13]

/ 0 نظر / 3 بازدید