خدایا چه کنم ...

بی خبــــــر مانده ام از یار خدایا چه کنــــــــم      گره افتاده در این کار خدایا چه کنـــــم

هر جـــــا مــــی روم از یـــــار نشانـی گیـــرم      یک نفر نیست خبردار خدایا چه کنـــم

دلبری که دلم آتش زده نامش مهدی اســت      گریه ام از فرقت دیدار خدایا چه کنـــــم

ای خوش آن روز که یک لحظه به ما سر بزند      تا چه خواهد دل و دلدار خدایا چه کنم

/ 0 نظر / 14 بازدید