چند جمله درباره بصیرت

صیرت مثل یک چراغ است وبدون این چراغ نمی توان راه را پیدا کرد و دایم انسان در گمراهی می ماند.

بصیرت یعنی امام حسین(ع). رمز موفقیت امام خمینی(ره)خودسازی و بصیرت ایشان بود بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که از حسین  سربرید همان جانباز صفین استکه تا مرز شهادت پیش رفت -در زندگىِ پیچیده‌ اجتماعىِ امروز، بدون بصیرت نمی­شود حرکت کرد.

آن که بدون بصیرت عمل کند چون کسى است که به بیراهه مى رود، هرچه از راه روشنش دورتر شود از مقصودش دورتر مى گردد. و عامل آگاه مانند رونده در راه روشن است. پس هر کس باید بنگرد که آیا به پیش مى رود یا به عقب برمى گردد؟

فقط با بصیرت می شود چشم فتنه را کور کرد

مهم ترین عامل حماسه ۹دیماه بصیرت مردم بود

بصیرت را دو گونه می توان بدست آورد یک با سرچشمه وبهره گیری از سخنان امامان (ع)وپیامبر(ص)و دوم با فهم وتدبر در قرآن کریم .واین دو از هم جدایی ناپذیرند.

/ 0 نظر / 13 بازدید