بصیرت

امام خامنه ای :

بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر از امام حسین (ع) برید
همان جانباز جنگ صفین است که تا مرز شهادت پیش رفت.

فتنه یعنى کسانى شعارهاى حق را با محتواى صد درصد باطل مطرح کنند بیاورند براى فریب دادن مردم. 
/ 0 نظر / 13 بازدید