چفیه یا آچار فرانسه ی جبهه

چفیه را همه دیده ایم ، شاید استفاده هم کرده باشیم ، به آن افتخار می کنیم ولی نمی دانم آیا آن را می شناسیم یا نه، لذت با او بودن را از ته دل چشیده ایم یا نه؟

پارچه ای ساده و بی ریا که بوی خاک و یک رنگی می دهد، اهل دل در جبهه ها به آن آچار فرانسه ی جبهه می گفتند. 

چفیه ها بوی شهادت می دهند

   

بوی دوران شرافت می دهند

 از رهبری پرسیدند که چرا این چفیه را کنار نمی گذارند و ایشان در پاسخ فرمودند: به دلیل اینکه این چفیه متعلق به قشر ارزشمندی است و من به احترام این قشر آن را به گردن خود می اندازم.
/ 0 نظر / 2 بازدید