شهید و نماز

حاج ابراهیم همت و نماز

همسر شهید حاج ابراهیم همت می گوید:ابراهیم بعد از چند ماه عملیات به خانه آمد.سر تا پا خاکی بود و چشم هایش سرخ شده بود.به محض اینکه آمد وضو گرفت و رفت که نماز بخواند.به او گفتم:حاجی لا اقل یک خستگی در کن بعد نماز بخوان.سر سجاده اش ایستاد و در حالی که آستینهایش را پایین می زد به من گفت:من با عجله آمدم که نماز اول وقتم از دست نرود.اینقدر خسته بود که حس می کردم هر لحظه ممکن است موقع نماز از حال برود.

/ 0 نظر / 2 بازدید