<<شهید حسین درگویی>> شهرستان بوشهر ( چغادک )

سرانجام برای آخرین بار قبل از اعزامش به جبهه ، در یکی از مسجدهای چغادک ؛ مثل کسی که از تحصیلات عالی برخوردار باشد ، سخنرانی مهیجی نمود . ‏با همه خداحافظی کرد ‏و گفت : « من دیگر برنمی گردم » .

‏حدود یک ماه در جبهه بود که د‏وباره زخمی شد . به محل همان زخم های قبلی ترکشی اصابت کرده بود و به کلیه هایش آسیب جدی رسانده بود و آنها را از کار انداخته بود ‏. پس از یکی دو روز بستری بودن در برازجان و بوشهر و بعد از آن انتقال وی به شیراز ؛ نهایتاً به شهادت رسید.

« شهید حسین درگویی »

شهرستان بوشهر ( چغادک )
/ 0 نظر / 15 بازدید