صورتجلسه

در ابتدا فرمانده پایگاه جلسه را با سلام و صلوات بر پیامبر عظیم الشأن و آلشان و همچنین بر شهداء و امام شهداء آغاز نمود و در ادامه به موضوع جلسه ( امر به معروف و نهی از منکر ) توضیحاتی پرداختند که به شرح ذیل می‌باشد:

1)  تعاریف و اصطلاحات امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن، امامان و روایات

2)  مراتب امر به معروف و نهی از منکر ( قلبی، زبانی و عملی )

3)  وظیفه بسیجیان در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر

در ادامه جلسه جانشین فرمانده پایگاه آقای رضا عالیزاده به بیان امر به معروف و نهی از منکر از داستان‌های زمان پیامبران گذشته و عذابهایی که بر قومهای زمان آنان به دلیل عدم اطاعت از خداوند پرداخت و چند تن از برادران بسیجی نظرات خود را در مورد این موضوع بیان کردند.

در پایان جلسه آقای اصغر خدری به شرح موضوع مورد بحث و این نکته که فعالیت امر به معروف و نهی از منکر بایستی از خانواده شروع شود، پرداخت. در نهایت با جمع بندی جلسه و مشخص نمودن موضوع جلسه هفته آینده با ذکر صلوات به پایان رسید.

/ 0 نظر / 2 بازدید