خاطرات شهیدان استان بوشهر

 خشنودی او به خشنودی خدا توام گردد

 شهید ابراهیم تلیانی :

سلام بر آن مادری که خداوند بزرگش پنداشت و دستور فرمود که اطاعتش کنم و آنقدر اهمیت به این کار داد که حتی رفتن به جبهه جهاد را بدون اجازه او مقدر نتوان شد ؛ آنکه رضایت او بدست آید و خشنودی او به خشنودی خدا توام گردد .

/ 0 نظر / 139 بازدید